×

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu https://this-moment.eu
Informacje ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Piotr Diszer, Telescope Firma Wielobranżowa, 05-230 Kobyłka, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 13, NIP 9521231178.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałem wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w zakresie dostępnej wiedzy i umiejętności adekwatnej do zakresu działalności gospodarczej.
 3. W przypadku zaawansowanych procedur  prawnych i z zakresu wdrozeń IT wymagających inwestycji finansowych przekraczających możliwości inwestycyjne mojej firmy, klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, jej weryfikacji, oraz niekożystania z serwisu, jak też skożystania z kożyści zapisów punktu 16.
 4. Jednakże w/w procedury są zastosowane proporcjonalne do wartości i zakresu świadczonych usług, możliwości inwestycujnych firmy w strukture i ochronę zasobów IT,  i związanych z nimi procedurami i sposobami przechowywania danych, rozpoznanych ryzyk nieuprawnego wykozystania, oraz możliwosci finansowych ekwiwalentnych dla mnie, zakresu i charakteru prowadzonej prze ze mnie działalności gospodarczej, oraz dostępnego w tym zakresie oprogramowania licencyjnego z zakresu IT firm zewnętrznych, certyfikatów zabezpieczeń SSL, programów antywirusowych, oraz ich skuteczności.
 5. Wszelkie dane szczegółowe, sa przetwarzane tylko i wyłącznie do realizacji zobowiazań podatkowych, i przekazywane do licencjonowanego biura podatkowego, w celu wystawienia rachunku i przechowywane przez ustawową liczbę lat. W przypadku braku zgody usługa księgowana jest jako przychód z innych źródeł, z zastrzeżeniem zmienności przepisów systemu podatkowego i określenia tego typu przychodu i sposobu jego księgowania na dzień obowiazywania.
 6. Szczególowe punkty ustawy RODO łagodzą dla serwiu this-monemt.pl i dopuszczają w świetle jego zapisów wyjątki wynikajace z zawartej umowy z klientem w punktach warunkujących publikację wyznaczonego w uzgodnionym zakresie materiału zawierającego jego wizerunek i domniemaną zgodę osób postronnych w przekazie audiowizualnym w celach promocyjnych serwisu. Reklama i promocja kontrolowana i realizowana jest wyłącznie przez serwis i na życznie klienta jest wyłączana ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Zabezpieczenia dostępu niepowołanego realizuje na mocy odrębnej umowy home.pl.
 8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  poprzez gromadzenie plików cookies [patrz polityka plików cookies].
 10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 11. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://this-moment.eu.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 16. Obecnie strony i serwisy internetowe zewnętrzne podlinkowane na mojej stronie this-moment.pl, do moich profili socjal-media umożliwiające pośrednią identyfikację i przetwarzanie danych osobowych jak: https://facebook.com,  https:/instagram.com, https://youtube.com.  http://pinterest.com,  kttps://twitter.com, są równorzędne przed prawem UE i PL, jak też zobowiązane do  uwzgledniania wszelkich roszczeń wnoszonych przeze mnie jak też przez moich klientów bezopodśrenio.
 17. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
 18. W przypadkach, i zdarzeniach nie ujętych w/w zapisem, oraz  nieświadomym naruszeniem obowiazujących norm prawnych wzywa się strony aby dla szybkiej ugody pierwszeństwo miały rozwiązania polubowne, lub za pośrednictwem mediatora.
 19. Kożystajac z mojej strony internetowej zakładam że akceptujesz warunki polityki prywatnosci i plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem, lub rozumiesz go inaczej, bardzo proszę o opuszczenie serwisu.
 20. Zawarte w Polityce Cokies i Polityce Prywatnosci zapisy stosuje się w prost, z zastosowaniem kontekstu, zamiaru, czyli w rozumieniu pierwotnym, bez interpretacji z zachowaniem norm prawa.